Неделя, 03 Март 2024 г.

Обявиха списъка с допуснатите и недопуснатите кандидати за директори на държавни и общински училища в област Силистра

Регионалното управление на образованието в Силистра публикува списък с имената на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за заемане на длъжността "директор" на държавни и общински училища на територията на област Силистра, сред които са ОУ " Христо Ботев" гр. Алфатар, ОУ "Георги Сава Раковски" с. Ситово, ОУ " Св. св. Кирил и Методий" с. Нова черна, община Тутракан и ПГС " П. Пенев" гр. Силистра.

Срокът за подаване на документи за участие в конкурса изтече на 8 август.

От списъка е видно, че допуснати за участие в конкурса са следните кандидати:

Общински училища
• За ОУ " Христо Ботев" гр. Алфатар
1. Елисавета Колева

• За ОУ "Георги Сава Раковски" с. Ситово
1. Вера Димитрова

• За ОУ " Св. св. Кирил и Методий" с. Нова черна, община Тутракан
1. Веселина Дякова
2. Вилиана Панайотова-Ахмед

Държавни неспециализирани училища
• За ПГС " П. Пенев" гр. Силистра
1. Мария Иванова
2. Марияна Биволарова

Центрър за специална образователна подкрепа

1. Нели Маринова Маринова

Няма недопуснати кандидати до конкурса.

РУО обяви списъка с допуснатите и недопуснатите кандидати само ден, след като Върховният административен съд спря действието на новата наредба за конкурсите за директори на училища, както и самите конкурси, обявени в цялата страна.

В определението си върховните съдии Мариника Чернева (председател на състава), Мирослав Мичев и Александър Митрев (докладчик) сочат, че целта на спирането на действието на наредбата е да се осигури защита на лицата, които са я обжалвали.

"Заложени са множество критерии, които имат субективен характер, отнасят се до личността на кандидата като мотивация за заемане на длъжността, нагласа за работа в екип и усъвършенстване и комуникационни умения. Евентуалната незаконосъобразно формирана комисия, която ще оценява качествата на кандидатите, възможността за субективизъм при оценката, влияят пряко върху законосъобразността на конкурса и пряко засягат всеки участник в този конкурс", изтъква ВАС.

Според съда: "Предварителното изпълнение на наредбата би причинило значителни и трудно поправими вреди, както на интересите на участниците в конкурса, конкретно и на жалбоподателката, така и на защитимите обществени интереси, които са предмет на регулиране. Това е така и предвид несигурността, свързана с действителността на евентуално възникналите вследствие на конкурса трудови правоотношения, в случай че наредбата бъде отменена от съда и неблагоприятния ефект върху провеждането на предстоящата учебна година.".

От синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" реагираха с изявление за медиите, в което изразиха безпокойство от "огромното социално напрежение по казуса със спряната от ВАС Наредба № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование".

"Припомняме, че тази наредба беше направена без участието на социалните партньори и без съобразяване с техните предложения. Синдикат "Образование" предложи на екипа на Академик Денков участие на представителните синдикати и работодателски организации в директорските комисии, за преодоляване на непрофесионалните партийните влияния, както и за експертност, професионализъм и прозрачност. Игнорирането на синдикатите от процеса стимулира партийните намеси в този важен за партиите пост. Участието на Обществения съвет, не само не гарантира прозрачност, но и повишава възможностите за некомпетентни партийни намеси, защото неговите представители нямат никакъв педагогически ценз и опит. Синдикатът предложи да няма участие на представителите на Обществения съвет.

Многократно през годините Синдикатът "Образование" към КТ "Подкрепа" е давал предложения за изисквания към директорската длъжност, които категорично биха минимизирали партийните влияния. Тези изисквания трябва да бъдат свързани с образователен ценз в областта "Управление на образованието". Задължително кандидатите трябва имат и управленски стаж от пет до десет години - като заместник-директор, съветник на директора, ръководител на направлението ИКТ и други управленски длъжности. Мандатността в тази длъжност, макар и в неограничен цикъл, би повлияла положително.

Въпреки всички предложения от КТ "Подкрепа", Наредба 16 беше обнародвана без тях, но с политическо решение на МОН, а резултатът беше очакван.

В сегашната ситуация МОН би могъл да отмени компрометираната наредба, да отмени обявените конкурси, като потърси административна и дисциплинарна отговорност на длъжностните лица, изработили скандалната наредба.

Своевременно следва да се изработи нова наредба с експертизата на представителните синдикати и работодателски организации, с гарантирано участие на техните представители в въпросните комисии.

Освен това трябва да се гарантира работата на образователните институции в периода до обвяване на нови конкурси, с временни директори, защото много от директорите са с прекратени трудови правоотношения или в предизвестия.

Ако това не се случи огромна е опасността ВАС окончателно да отмени наредбата и евентуалните спечелили конкурсите да бъдат компрометирани.

Facebook коментари