Понеделник, 26 Септември 2022 г.

В кои сфери на дейност у нас се вземат най-големите и къде най-малките заплати

Средната заплата за страната за второто тримесечие на тази година е 1730 лева. Тя се е повишила със 7,8 процента в сравнение с първите три месеца на годината, сочат данните на Националния статистически институт.

През юни най-високото средно възнаграждение е в столицата - 2352 лева, а най-ниското в Кюстендил - 1104 лева.

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни се увеличават с 1,5% спрямо края на март и достигат малко над два милиона и триста хиляди души.

През второто тримесечие на 2022 година средната работна заплата нараства с 13,4 процента спрямо същия период на миналата година.

Към юни 2022 година рекордьори по най-висока средна заплата са:

- "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 4 216 лева;
- "Финансови и застрахователни дейности" - 2 739 лева;
- "Добивна промишленост" - 2 544 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

- "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 058 лева;
- "Други дейности" - 1 185 лева;
- "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1 262 лева.

Данните сочат, че за второто тримесечие на годината средното възнаграждение в частния сектор е 1718 лева, а в обществения - 1765. В сравнение с първото тримесечие на годината при тях има увеличение съответно със 111 и 167 лева.

Спрямо края на първото тримесечие най-голямо увеличение на наетите има в хотелиерството и ресторантьорството с над 30 процента и в селското, горското и рибното стопанство с малко под 5 на сто.

Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в образованието и строителството.

Facebook коментари