Сряда, 19 Юни 2024 г.

При мижав интерес премина обсъждането на отчета на бюджета на община Силистра

На 08.08.2022 г. в заседателната зала на Общински съвет – Силистра се състоя публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджетните средства от Европейски съюз и чужди средства на Община Силистра за 2021 година, съобщиха от пресцентъра на общината.

Срещата бе открита от председателят на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова, която по Закона за публичните финанси отговаря за публичното обсъждане на бюджета . В залата присъстваха ЗА кмет д-р Мирослав Тодоров, зам.-кметовете инж. Тихомир Борачев и г-жа Мария Недялкова, ЗА секретар г-н Николай Николов, директори на дирекции г-жа Цветана Игнатова и г-н Мирослав Калинов, гл. счетоводител г-жа Анелия Василева, началник отдел г-жа Поля Петрова-Гецова, общински съветници. Поканата за публичното обсъждане към обществеността бе публикувана месец по-рано, според изискванията на закона. Въпреки това интересът към него беше повече от мижав от страна на гражданите, като в заседателната зала на Общински съвет-Силистра присъства само ЕДИН такъв.

Бюджетът на Община Силистра за 2021г., разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи е приет с Решение № 424, Протокол № 8 от 25.02.2021 г. на Общински съвет – Силистра, е в размер на 55 772 000 лв. След актуализации за промяна на взаимоотношенията с Централния бюджет и Решения на Общински съвет - Силистра уточнения план на Бюджета за 2021г. е в размер на 67 007 281 лв.

Той включва и отчетите на 38 второстепенни разпоредители с бюджет. През отчетната година не са закривани или откривани бюджетни разпоредители.

Facebook коментари