Четвъртък, 29 Февруари 2024 г.

Силистренци са отчаяни, жалват се най-малко на омбудсмана

Силистренци са отчаяни, жалват се най-малко на омбудсмана Диана Ковачева. Информацията бе съобщена от Катя Христова – началник на кабинета на обществения защитник при срещата с граждани в крайдунавския град.

Тя посочи, че през миналата година помощ от омбудсмана са потърсили 42 души от областта. "Преобладават такива, които са свързани с пенсионни права и право на трудово обезщетение. Другата категория проблеми от региона са свързани с права на потребителите – основно некоректно отношение на мобилни оператори, имаме и сигнали, свързани с недоброто качество на електроснабдяването в по-малки населени места", каза Христова.

Именно заради малкия брой постъпили сигнали в администрацията на омбудсмана от Силистренска област, регионът е част от информационната кампания за представяне на новата електронна система за приемане на жалби и работата по тях.

Началникът на кабинета на Диана Ковачева посочи, че до намирането на дигиталното решение се е стигнало заради все по-големият брой жалби, които постъпват в деловодството на омбудсмана. Тя допълни, че през 2020 година в институцията са постъпили 13 500 жалби, а миналата година техният брой е бил 14 000.

Електронната система предоставя на по-широка група хора достъп до омбудсмана, включително хора с увреждания. Има и секция за деца, където непълнолетните могат да споделят проблеми с омбудсмана без контрола на възрастните. На сайта има и рубрика "Вашите права", която дава подробна информация в кои случаи и за какво може да се търси помощ от институцията.

Facebook коментари