Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Най-голямото силистренско село остава без вода 8 часа на ден

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра съобщиха, че започва реконструкция на Захранващ водопровод 2 Ф300ЕТ от НР 3000м3 Ниска зона до ВВМ на с. Айдемир с дължина около 1,2км, с диаметър Ф300 ЕТ, започващ от Сухата камера на НР 3000м3 Ниска зона с. Айдемир и приключва до свързването му с вътрешната водопроводна мрежа на с. Айдемир Ниска зона на кръстовището на ул. "Гайдарче" и ул. "Бешевица" от обект: "Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра".

При изпълнение на строително-монтажните работи ще се наложи планово пълно спиране на водоподаването за населено място с. Айдемир с продължителност повече от 8 часа, поради което на основание чл. 41, ал. 4 от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, следва предварително да се съгласува с кметство Айдемир и да се уведомят абонатите чрез средствата за масово осведомяване.

Facebook коментари