Петък, 19 Април 2024 г.

Над 100 кубика питейна вода се изливат седмично от чешмичката на "Старата автогара" в Силистра

Читатели на КВОРУМ алармираха, че чешмата до Паметникът на 31-ви Силистренски пехотен полк тече непрекъснато.

От дълги години тя дава възможност да утолят жаждата си и освежат тези, които преминават едно от най-натовареното кръстовища в Силистра, по известно като "Старата автогара".

От КВОРУМ измерихме дебита на безконтролно изливащата се вода на обществената чешма.

Нашият експеримент показа (на видеото), че 1 литър от питейната вода се излива от чешмата за 6 секунди. С този дебит всеки ден от там преминават 14 400 литра вода или 14,4 кубика.

Изчисленията показват седмичния разход от 100.8 м3 вода, а нейната стойност по цени, влезли в сила от 1 август, е 507,02 лв.

Надяваме след нашата публикация да бъде монтиран спирателен кран, за да се ограничат до минимум загубите на питейна вода при тази суша и нейната висока цена

Facebook коментари