Неделя, 07 Август 2022 г.

Къде са складовете за директна продажба на дървесина в Силистренско

Въпреки, че от СЦДП съобщават, че всички складове са открити, все още има проблеми с изготвянето на списъци от страна на кметовете в определени населени места 9 склада, разположени на територията на Северноцентрално държавно предприятие в държавните горски и ловни стопанства, предлагат директна продажба на дървесина за физически лица в района. Това съобщиха в отговор на запитване от СЦДП.

Във всяка една от петте административни области, попадащи в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие ДП, има открити складове за директна продажба на дървесина на физически лица. Общият брой на складовете за директна продажба в обхвата на СЦДП е девет.

Два склада за директна продажба на дървесина на физически лица има в област Силистра, и двата в обхвата на в ДЛС "Каракуз" – един в стопанския двор на горскостопански участък "Каракуз" и един в стопанския двор на горскостопански участък "Зли дол".

Facebook коментари