Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Близо 16 милиона получиха общините в Силистренско за ремонти. Кой взе лъвския пай и кой не получи нищо

Проекти на 234 общини за ВиК, пътища и улици ще финансира Министерството на регионалното развитие и благоустройството, това реши на последното си заседание Министерски съвет.

За целта чрез преструктуриране на бюджета на ведомството за 2022 г. се осигуряват 418 млн. лв. Общо 297 проекта са получили одобрение за над 827 млн. лв., като общините ще получат 50% от необходимото финансиране за всеки обект.

Общините в област Силистра ще получат общо 15 883 402,21 лв.

Почти половината от средствата ще получи община Дулово - 7 105 783,00 лв. за "Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS1041 / I - 7, о.п. Дулово - Браничево / - Колобър - Полковник Таслаково - / III - 2077 /, участък от км 0+000 до км 4+189,47 и от км 7+366,50 до км 9+095,80" "Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS1047 / III - 2307, Яребица - Главиница / Правда - Чернолик / III - 216 /, участък от км 1+090 до км 7+416,00""Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS2040 / III - 2077, Каблешково - Межден / - Козяк, участък от км 0+000 до км 0+650,00".

Община Тутракан получава 3 034 454,68 лв. за два ремонта - ремонт на ул. "Стара планина", с. Белица и реконструкция на общински път SLS1131 от км 6+057 до км 9+280.

Община Главиница получава 2 728 435,53 лв. за реконструкция на общински път SLS 1024/Ш-235 Главиница - Зафирово/Сокол-Суходол-граница /Главиница-Ситово/ - Босна - /Ш-216/( път IV-23533), участък от км.4+400 до км.7+200.

Община Силистра получава 1 550 000,00 лв. за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на ул. "Добруджа" и прилежащите тротоари и зелени площи.

Община Алфатар получава 782 888,00 лв.
за рехабилитация и реконструкция на общински път SLS3007 - Помпена станция от км 1+740 до км 3+203.

Община Кайнарджа получава 681 841,00 лв. за реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в осем населени места. Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа с. Добруджанка, община Кайнарджа.

За община Ситово няма предвидени средства за ремонти.

Facebook коментари