Неделя, 07 Август 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 01 август 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

4 камериери/камериерки, средно образование
4 работници, кухня, средно образование
3 миячи, съдове, средно образование
Работните места са за к.к. по Черноморието

1 учител, практическо обучение, висше образование/Автотранспортна техника; ДВГ
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование /Педагогика на обучението по руски език/
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование /Информатика и математика/
1 помощник-директор, учебната дейност, висше образование/Педагогика/, 5г. професионален опит
1 работник, строителството, средно образование
1 склададжия, средно, кат. В, компютърна грамотност
1 продавач, разносна търговия, средно, кат. В, компютърна грамотност
1 барман, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно, кат. С
1 счетоводител, висше образование/Счетоводство/
1 огняр, средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше/Философия/
1 учител, практическо обучениe, висше образование /Транспортна техника и технологии/
1 чистач/хигиенист, основно/средно образование
1 рецепционист в хотел, средно образование
1 портиер, основно образование
2 технически изпълнители, средно образование, компютърни умения
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше /География/, 10г. професионален опит
2 резачи, основно образование
4 военнослужещи войници, средно/висше образование
1 лекар, висше образование /Медицина/
1 диагностик, превозно средство, средно/висше /Транспортна техника,МСС , автомобилна електроника/
1 моряк, средно образование
1 логопед, висше образование /Логопедия/
3 автомонтьори, средно/висше/ Транспортна техника,МСС , автомобилна електроника
1 продавач-консултант, средно образование
1 началник парк, автомобили, средно образование
1 началник, склад, средно образование
1 монтьор, дървообработващи машини, средно образование
10 работници, повърхностна обработка на дърво, средно образование
2 машинни оператори, производство на картонени изделия, средно образование
1 техник-механик автомобили и кари, средно образование /Автотранспорт/
2 работници, кухня, основно образование
1 стоковед, средно образование
1 машинен оператор, дървообработване, средно образование
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
9 медицински сестри, висше образование "Здравни грижи"
20 лекари, висше образование "Медицина"
5 фелдшери, полувисше образование
2 общи работници, начално образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа
2 продавач-консултанти, средно образование;
1 диспечер транспортни средства, средно образование;
1 продавач-консултант, средно образование;
1 общ работник, средно образование;
1 помощник-възпитател, средно образование;

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси"

2 помощник готвачи, средно образование
1 работник в бар, средно образование
1 продавач-консултант, непълно работно време /4 часа/, средно образование
1 куриери, средно образование, кат. В
1 камериер/камериерка, средно образование
2 сервитьори, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 банков служител, касиер, средно образование
1 главен счетоводител, висше образование счетоводство и контрол, 2г. опит
1 общ работник, основно образование
1 продавач- консултант, средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил, кат "СЕ"
1 служител, човешки ресурси, висше образование
6 лекари, висше "Медицина"
1 машинен оператор шиене, основно, средно образование
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"
5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа

2 продавач консултант ,средно образование
5 работници зареждане на рафтове,средно образование
1 работник спомагателни шивашки дейности,средно образование
1 машинен оператор шиене,средно образование
4 чистач хигиенисти,основно образованиеБюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 машинен оператор, основно образование, трисменен режим на работа;
2 машинни оператори, дървообработване,основно образование;
1 общ работник, средно образование, шоф. книжка кат. B;
3 машинни оператори, шиене,основно/производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи;
2 гладачи, няма изискване за заемане;
1 лекар по дентална медицина, висше "Бакалавър", специалност "Стоматология"
5 акушерки,висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
3 медицински лаборанти, висше "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант";
1 рентгенов лаборант, висше "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант";
15 медицински сестри, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Кардиология";
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия;
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Гастроентерология";
2 лекари, висше "Магистър", специалност "Вътрешни болести";
1 фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина";
6 лекари, висше "Магистър", специалност "Медицина".

Facebook коментари