Неделя, 07 Август 2022 г.

Българо-румънска палата ще партнира на силистренски фирми по програма STAGE

Българо-румънска палата ще партнира на силистренските фирми по програма STAGE.

STAGE е нова инициатива открива възможности пред компании от цяла Европа. В проекта, подкрепен от Европейската комисия, Българо-румънска палата има ключова роля. Освен, че са единствен български партньор в международния консорциум, те ще координират целия процес на кандидатстване от страна на фирмите за получаване на безвъзмездната помощ; ще води комуникационната компания на проекта и заедно с партньорите от Литва, инициатори на проекта, ще се погрижат за неговата устойчивост.

STAGE – нова инициатива открива възможности пред компании от цяла Европа

Набира ли скорост новата индустриална революция? За Европейския съюз темата за устойчивостта отдавна е ключов фокус, който определя бъдещето на производството и веригите за стойност. Преходът към нисковъглеродна и ресурсно ефективна кръгова икономика ще изисква прилагането на нови бизнес модели, нови промишлени технологии и иновации. Той отваря нови пътища за предприятията.

Но как бизнесът използва тази възможност? Знае ли откъде да започне, готов ли е да прегърне новите технологии, какво трябва да подобри и как да се позиционира, за да ускори растежа си. Това са въпроси, които много собственици и мениджъри на малки и средни предприятия (МСП) в Европа си задават днес. И така, през юни 2022 г. консорциумът по проекта "Устойчив преход към гъвкаво и зелено предприятие" (STAGE) се събра в Берлин с амбицията да помогне на компаниите да получат правилните отговори и да подкрепи техния преход към устойчивост.

Какво е STAGE?

Проектът STAGE, с подкрепата на Европейската комисия, ще създаде екосистема с фокус върху трансформирането на промишлени компании във водещи в световен мащаб, гъвкави и зелени предприятия. Инициативата обединява експерти от различни области, включително производство, инженеринг на процеси и бизнес моделиране, финанси и стратегия за устойчивост. През следващите месеци партньорите на STAGE с широка мрежа от центрове за устойчивост ще:

Направят оценки на иновациите и устойчивостта на хиляди малки и средни предприятия (МСП) и им помогнат да създадат пътни карти със стъпки за действие, за да постигнат целите за устойчиво развитие.
Обучат стотици съветници по устойчив бизнес и ще ги ангажират в силна и поддържаща екосистема за преход към устойчивост.
Осигурят задълбочено обучение на стотици избрани МСП, които да изградят своите планове за преход към устойчивост (sustainability transition plans).
Предложат финансови стимули (ваучери) на МСП за достъп до персонализирани консултантски услуги и финансова подкрепа за изпълнение на плановете за преход към устойчивост.
Улеснят инвестициите в МСП с най-голям потенциал, превръщайки ги в европейски лидери в индустриалната икономика.

Кой може да се възползва от STAGE?

Индустриалните МСП могат да се свържат с някой от партньорите на STAGE и да бъдат сред първите, които ще се възползват от предложенията на инициативата. Освен тях, добре дошли в мрежата на STAGE са всички публични и частни съветници и консултанти, работещи в областта на устойчивото развитие.

Кои са партньорите на STAGE?

Създаването на екосистемата STAGE беше подкрепена по програмата Horizon на Европейската комисия и в нея участват 14 реномирани организации от 12 държави:

Българо-румънска търговско-промишлена палата (България),
Innovation Network of Advanced Materials (Германия),
Institute of Entrepreneurship Development (Гърция),
SICINDUSTRIA (Италия),
University College Dublin (Ирландия),
HSSMI (Великобритания),
Global Factor International Consulting (Испания),
GND Advisory & Technology (Литва),
Литовски иновационен център (Литва),
Corner Case Technologies (Литва),
SINTEF Manufacturing (Норвегия),
Warsaw University of Technology (Полша),
Slovak University of Technology (Словакия) и
University of Ljubljana (Словения).

Facebook коментари