Понеделник, 25 Септември 2023 г.

През 2021 година най-много деца са се родили в Кайнарджа и Дулово, а най-малко в Силистра и Ситово

През 2021 г. в област Силистра са регистрирани 791 родени деца,като от тях 786 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 10 деца, или с 1.3%, съобщават от Отдел Статистически изследвания в Силистра.

Коефициентът на обща раждаемост[1] в област Силистра през 2021 г. е 7.4‰, а през предходните 2020 и 2019 г. той е бил съответно 7.4 и 8.2‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Кайнарджа (12.3‰) и Дулово (9.2‰), а с най-нисък – Силистра (6.0‰) и Ситово (6.0‰).

Броят на живородените момчета (421) е с 56 повече от този на живородените момичета (365), или на 1 000 живородени момчета в област Силистра се падат 867 живородени момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 299 и 487 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 6.5‰, а в селата – 8.2‰.

Facebook коментари