Вторник, 21 Март 2023 г.

В село Гарван издигнаха паметник, посветен на загиналите за свободата на България

В село Гарван, Силистренско, е факт поредният в региона паметник, посветен на загиналите за свободата на България във войните през миналия век. За това научаваме от публикация във Фейсбук на Турхан Мехмед, според когото, майстори - служители от Общинско предприятие "Общински имоти и услуги - 2012" към община Ситово, на което той е директор, са изградили монумента. Предприятието е специализирано звено на село Ситово за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти.

В специален панел в сайта на Областна администрация Силистра е поместен =AT0BFs5PPzqSqReZG7rcRludu6MESz6e7taBSv8el-C--ItMnx-OHuctmodmmSQro5okuYgO5tEosF6rd9vUb6l0VALAJfa0O60aCEPuFBp2I6E7We9m5-UGEV9oIgqG7rMzJ76LIl0v1U7UWpjmYljDwec]Областен регистър на войнишките паметници в областта, включващ 44 паметника в 7-те общини, както и картотека, представяща всеки един от тях.

В действие е и Областна комисия "Военни паметници", имаща за цел да оптимизира взаимодействието и взаимообвързаността, в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите за местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници. Министерство на отбраната финансира изграждането паметници след придвижване на различни процедури по създаден проект, първата от които на регионално ниво е обсъждане и вземане на решение от Комисията за неговото осъществяване.

Йордан Георгиев

Facebook коментари