Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Местният парламент в Силистра ще заседава на 28 юли

Общо 7 точки съдържа дневния ред на лятната юлска сесия на общинския съвет в Силистра, предвидена за четвъртък.

След традиционните питания следват няколко докладни внесени от председателя на Съвета д-р Мария Димитрова и кмета на общината д-р Юлиян Найденов.

Приемане на предложение от временната комисия за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Силистра" за 2022 г.

Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет - Силистра;

Приемане на предложение от временната комисия за удостояване с награда "Студент на годината" на Община Силистра за 2022 г.

Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет - Силистра;

Отчет за дейността на Общински съвет – Силистра с комисиите към него за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Внася: д-р Мария Димитрова – Председател на Общински съвет - Силистра;

Изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Силистра

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища в община Силистра за учебната 2022/2023 година.

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Приемане на план за действие на община Силистра в изпълнение на Стратегия на област Силистра за равенство, приобщаване и участие на ромите. (2021-2030).

Внася: д-р Юлиян Найденов – Кмет на Община Силистра;

Facebook коментари