Събота, 23 Септември 2023 г.

Амограф изработиха и оцветиха децата в лятната академия на силистренската библиотека

Амограф изработиха и оцветиха децата в лятната академия към Детски Отдел на Регионална библиотека "Партений Павлович" в Силистра.

Агамографът е форма на изкуство, която използва оптична илюзия, за да създаде промени, когато го гледате от различни ъгли.

И така участници в академията оцветиха красиви амографи с дневно и нощно небе, а също така лодка и морско дъно.

Facebook коментари