Неделя, 26 Юни 2022 г.

"Пътища и мостове" ЕООД, гр. Варна с най-добра оферта за Лот 3

Агенция "Фокус"
В Агенция "Пътна инфраструктура" бяха отворени ценовите оферти за избор на изпълнител на строителството на обект: BG161PO001/2.1-01/2007/001-09 "Лот 3 Рехабилитация на път ІІІ-235 Главиница - Зафирово от км 25+200 до км 39+117, област Силистра ", съобщиха от агенцията. Предложените ценови оферти без ДДС са както следва:
1."Пътища и мостове" ЕООД, гр. Варна, цена: 4 074 920.09 лв., оценка по останалите показатели: 40.000 точки
2."Зафирово-ТС" ( "Пътинженерингсрой-Т", гр. Търговище; "Пътперфект-Т", гр. Силистра); Цена:4 365 739.12 лв., оценка по останалите показатели: 32.000 точки;
3.Сдружение "ИПС - Пътперфект-3" ("Интегрирани пътни системи" АД, гр. София; "Пътперфект" АД, гр. София; "Пътно строителство" АД, гр. Добрич);
Цена: 4 283 976.24 лв., оценка по останалите показатели: 26.67 точки.

Facebook коментари