Неделя, 01 Октомври 2023 г.

Силистренският музей спечели проект към Национален фонд "Култура"

Регионален исторически музей - Силистра със спечелен проект към Национален фонд "Култура".

Проектното предложение "Повишаване на капацитета на музейните специалисти в РИМ-Силистра и РИМ-Добрич, чрез развитието на изследователска мрежа за регионални изследвания" е одобрено за финансиране от НФ "Култура" в размер на 14 900 лв.

То има за цел да повиши професионалната квалификация на музейните служители в РИМ-Добрич и РИМ-Силистра, специалисти в периода XV – XIX век, чрез развитието и надграждането на изследователската мрежа за регионални изследвания на РИМ – Силистра. Последната включва музейни специалисти, учени от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", СУ "Св. Климент Охридски", Център за стопанско-исторически изследвания, БАН.

Предвижда се в интердисциплинарните събития да вземат участие и водещи изследователи в областта на регионалните изследвания от две академични институции от Република Турция и Република Гърция. С този проект, РИМ-Силистра утвърждава мястото си в националната научна инфраструктура.

Facebook коментари