Неделя, 07 Август 2022 г.

Излезе второто класиране за приема в 8 клас в област Силистра

Днес, 20. 07. 2022 г. вече е обявено ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС.

Класирани ученици, които не се явиха и не се записаха в областта са 8. Някои от тях са освободили места, в паралелки, които бяха напълно запълнени и това даде възможности за движение на други учениците към по- предни желания.
Във второто класиране участваха 35- те некласирани ученици от първия етап и 21 ученици, които са запазили мястото си от първото класиране и са пожелали да участват във втория етап.

Класирането за тези 56 ученици е следното:

- 8 от некласираните са вече класирани;
- 27 от некласираните продължават да са некласирани (5 от Силистра и 22 от Дулово);
- 8 от пожелалите второ класиране са се придвижили към по- предпочитано място;
- 13 от пожелалите второ класиране остават на същите места, които им се пазят;

На 21 и 22 юли класираните ученици следва да се запишат, иначе губят местата си.

На 25 юли ще бъдат обявени свободните места за ТРЕТО КЛАСИРАНЕ.

За тези свободни места ще могат да кандидатстват посочените 27 останали неприети ученици от второто класиране и нови ученици, които досега не са кандидатствали, но имат успешно завършено основно образованието.

За третото класиране учениците подават ново заявление, в което нареждат предпочитанията си само за наличните вече свободни места.
Заявленията могат да се подават на 26 и 27 юли по един от двата начина - самостоятелно от семействата по ел. път ИЛИ лично, на място в РУО – Силистра (ул. Шар планина, № 75, ет. 5 от 8.00 до 17. 30 часа).

Третото класиране се обявява на 29 юли и то е последното централизирано класиране от РУО.

След 3 август останалите свободни места могат да се заемат като се кандидатства направо в училището, от което се интересува ученикът. Това могат да направят и учениците с поправителни изпити след успешното им полагане.

Facebook коментари