Понеделник, 27 Май 2024 г.

Три фирми в Силистренско с над 1 милион оборот за миналата година

Най-големите платци на корпоративен данък в Силистренско са две фирми от Силистра и една от Главиница, които декларираха над 1 милион оборот за миналата година и до 31 март внесоха общо 170 хи. лв. данък.
Най-голяма сума е внесло дружество, чийто предмет на дейност е растениевъдство, мелничарство, макаронена промишленост и търговия. Печалбата, която дружеството е декларирало за 2010 г., е в размер на 1,4 млн. лв. На второ място е фирма за търговия на дребно с разнообразни стоки, а третото дружество се занимава със селско стопанство.
Общо фирмите, които са регистрирани в обхвата на НАП Силистра, до края на март са внесли в бюджета над 1,7 млн. лв. корпоративен данък. Миналата година за същия период от данък върху бизнеса са постъпили 1,46 млн. лв.
2380 e общият брой на подадените декларации по Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/. 848 от тях са приети чрез интернет страницата на агенцията, което представлява 35,6% от общо подадените декларации. Забелязва се все по-големият интерес на корпоративните клиенти за електронна комуникация с приходната агенция, тъй като миналата година подадените по интернет декларации за печалба са 28%.

Facebook коментари