Петък, 12 Август 2022 г.

България и Румъния стартираха работна група относно строеж на моста на Дунав при Силистра

България и Румъния ще работят съвместно за осигуряване на необходимата плавателност на река Дунав, стана ясно по време на провелата се среща между представители на Европейската комисия и Дунавската комисия в Русе.

По време на дискусията бе отчетено, че България изпълнява стриктно задълженията си по поддържането на фарватера по река Дунав в общия българо-румънски участък, а също и че с европейски средства, осигурени от оперативни програми и Механизма за свързване на Европа, са доставени нови плавателни съдове, драгажна техника и оборудване.

Заместник-министърът на транспорта Владимир Върбанов направи уточнение, че Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" вече е стартирала драгиращи дейности за подобряване на фарватера в района на остров Белене. Ресорното ведомство обяви обществена поръчка за избор на външен изпълнител за драгиране и след нейното приключване ще се открие възможност за още по-оптимална реакция при поддържането на фарватера.

Двете страни се договориха до края на тази седмица да се проведе заседание на смесената българо-румънска комисия, на което да се набележат нови цели за неизползвания потенциал на река Дунав и обединяване на усилията.

"В контекста на настоящата глобална ситуация река Дунав и нейните икономически възможности са врата към развитието на коридорите по оста север-юг и изток-запад", посочи Владимир Върбанов.

След приключването на проекта Fast Danube ще се подобрят условията за корабоплаване по реката. Заместник-министър Върбанов посочи, че работата по проекта продължава и изрази увереност за приключването му в срок.

В рамките на срещата бе договорено и работата на българо-румънската работна група за подготовка на изграждането на 5 нови моста над река Дунав да стартира, в това число и моста при Силистра.

Представителите на ЕК изразиха подкрепа и подчертаха важността за изграждането на новите съоръжения с оглед необходимостта от непрекъсната транспортна свързаност по направлението север-юг.

Facebook коментари