Вторник, 05 Декември 2023 г.

Заместник-областният управител Минчо Йорданов участва в заседание на Българо-румънска земеделска комисия

Съвместната българо-румънска земеделска комисия към "Еврорегион Данубиус", създадена преди двадесетина години между Областна администрация Русе и Окръжен съвет Гюргево, проведе поредното си заседание, в което участва и заместник-областният управител на област Силистра Минчо Йорданов. След като през м. юни със съдействието на Областна администрация Силистра домакин на заседанието бе мандрата в тутраканското село Белица в област Силистра, този път срещата бе в град Михайлещи в окръг Гюргево. Обект на посещението бе една от базите на "Агроланд" - румънски консорциум в сферата на производството и търговията със земеделски и животински продукти.

Акцент в проведените разговори е набелязването на мерки на регионално ниво, мотивиращи младите предприемачи да се насочат към сектори в сферата на земеделието и животновъдството. Както и вече избралите същата посока на икономическото си развитие да имат възможността да правят нови инвестиции чрез еврофондовете. Сред примерите за използване е Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния "Интеррег VI-A".

В допълнение: Националният план за възстановяване и устойчивост е предвиден да подпомогне икономическата и социалната сфери за решаване на кризисни проблеми. В края на м. юли ще бъде отворена програма "Технологична модернизация в МСП" към новата оперативна програма към общоевропейската Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", в която е предвидено закупуване на машини и оборудване с 50% безвъзмездна помощ. Става дума за възможност за обновление на фирми с поне 36-месечна история и дейност.

За земеделци е подходяща и програма за преработка на плодове и зеленчуци, влизаща в действие от 17 август т.г. с финансиране до 300 хил. евро, включително за фотоволтаици. Производители от област Силистра могат да се възползват по конкретни приоритети в сфери, като "Производство на хранителни продукти; производство на облекло; производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк (без мебели); производство на изделия от слама и материали за плетене; производство на машини и оборудване със специално предназначение; производство на електрически произведения; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи".

Facebook коментари