Петък, 12 Април 2024 г.

Ново тригодишно изследване на индекса на местната система за почтеност в Силистра

Общините Силистра и Русе са в обхвата на ново тригодишно изследване на Асоциация "Прозрачност без граници" /https://transparency.bg/ в рамките на проект "Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие", финансиран от Фондация "Америка за България". Партньор в изпълнението на проектния мониторинг на регионално ниво е СНЦ "Паралел – Силистра" /www.paralel-silistra.net/.

Тригодишната инициатива, осъществявана във всички общини - областни центрове, има за цел да съдейства укрепи капацитета на местните институции чрез представяне, насърчаване и развитие на устойчиви политики за добро управление и превенция на корупцията.

Прилаганата методология е разработена от "Прозрачност без граници" въз основа на Индекса на местната система за почтеност, който оценява качеството на управлението на местно ниво през призмата на прозрачност, отчетност и антикорупционни усилия. Резултати ще бъдат публикувани в края на всяка година от изследването.

В Община Русе и Община Силистра методологията за мониторинг по проекта се прилага от СНЦ "Паралел – Силистра", регионален партньор на Асоциация "Прозрачност без граници". За повече информация http://lisi.transparency.bg .

Facebook коментари