Вторник, 06 Декември 2022 г.

Регионална библиотека "Партений Павлович" участва в ХХХII-та Национална конференция на ББИА

В Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" – гр.Шумен на 7-8 юли се състоя годишната конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация. Събитието бе под надслов "Библиотеки, медии, социални мрежи – практики и резултати".

Регионална библиотека "Партений Павлович" беше представена от главен библиотекар Светомира Вачева с доклад и презентация на тема "Анализ и оценка на потребностите от обучение по информационна и медийна грамотност на библиотекари от малки обществени библиотеки".

Като експерт по методическа дейност, Светомира Вачева сподели резултатите от изследване нивото на информационна и медийна грамотност на работещите в читалищните библиотека в област Силистра.

Участниците в конференцията се запознаха и с планираните дейности на Регионална библиотека "Партений Павлович" за традиционни и интерактивни обучения, чрез които библиотеките ще формират основни умения в тази област.

Facebook коментари