Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Стартира процедура за "Живи човешки съкровища - България"

Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система "Живи човешки съкровища – България" за 2022 г., която преминава през два етапа – областен и национален, съобщи сайта Рекиц-Силистра .

Поддържането на системата цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.

Областният етап ще протече в периода юли - септември 2022 г. и се организира от областните администрации. За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъдат създадени експертни комисии, които включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство. До 30 септември 2022 г. в Министерството на културата постъпват протоколите от работата на областните комисии и и пълните досиета на селектираните за национално ниво кандидатури.

Избраните на областно ниво елементи ще се представят паралелно на официалната интернет страница на Министерството на културата и на интернет страниците на съответните областни администрации.

През м. октомври 2022 г., Национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

За допълнителна информация: дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности", тел.: 02/ 94 00 930 и 02/ 94 00 827.

С типовия формуляр за кандидатстване, декларациите за предоставяне на изпълнителски и на авторски и сродни права (Приложения № 1 - 4), както и с пълния текст на актуализирания Статут на Националната система "Живи човешки съкровища" и документите за кандидатстване можете да се запознаете и тук. На снимката: книга за българските живи човешки съкровища, съставена от колектив за представяне на българската номенклатура на традиционните дейности и умения по едноименната програма.

Част от нея би трябвало да е "Буенек (лазарски танц) от село Старо село, Силистренско". Той е дело на Народно читалище "Възраждане" в селото и през 2014 г. влезе в националната представителна листа на нематериалното културно наследство на България, благодарение на регионално предложение и на крайната експертна оценка на жури в Министерството на културата.

Староселският танц бе в топ 5 на номинациите за настоящата година, а в листата вече има 20 традиции, музикални и сценични разработки. От 2008 година насам на всеки две години се прави подобна класация. През 2018 г., например, е имало 70 предложения от страната, направени чрез областните управители, като 25 от тях са стояли на вниманието на експертното жури.

През същата 2018 г. музеи и читалища с вписан елемент в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство получиха грамота на Министерството на културата за принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство и Европейската година на културното наследство. Сред тях бе и НЧ "Възраждане" в село Старо село, община Тутракан, област Силистра.

Facebook коментари