Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Бедните силистренци - почти 1/3 от населението на областта

През 2020 г. линията на бедност в област Силистра е 434.17 лв. средно месечно на лице от домакинството, съобщават от териториалното статистическо бюро (ТСБ) в областния град.

При този размер на линията под прага на бедност са били 29.1% от населението на областта. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Силистра нараства с 4.4%, а относителния дял на бедното население се увеличава с 4.2 процентни пункта.

През 2020 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана (270 лв.) и Видин (297 лв.), а най-високата - в област София (столица) (718 лв.), следвана от областите Перник (506 лв.) и Варна (480 лв.). Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен (31.3%) и Монтана (29.4%).

Най-нисък е относителният дял на бедните в област Габрово – 12.3%.

През 2020 г. в област Силистра относителният дял на бедност за жените е 25.4% и е по-нисък от относителния дял на мъжете, живеещи в риск от бедност в областта със 7.6 процентни пункта. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключват останалите трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Силистра се повишава от 29.1% до 36.7%, или със 7.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 43.8%, или с 14.7 процентни пункта.

Най-висок е относителният дял на населението живеещо в материални лишения в областите Сливен - 34.1% и Разград - 30.9%. Най-нисък е относителният дял на живеещите в тежки материални лишения в областите Кюстендил (9.3%) и София (столица) (9.6%). В изследването "Статистика на доходите и условията на живот" от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години).

В област Силистра през 2020 г. относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 15.4% и намалява със 7.3 процентни пункта спрямо предходната година.

Facebook коментари