Петък, 23 Февруари 2024 г.

С 15 акта завършиха проверките на хлебопроизводителите в Силистренско

С 15 акта завършиха комплексните проверки на хлебопроизводителите в региона, които стартираха в края на февруари. Инспектирана беше цялата верига от производството на хляб, хлебни изделия и закуски, дистрибуцията и продажбите им в търговската мрежа. Контролът извършиха съвместно служители на НАП Силистра и представители на Областната дирекция по безопасност на храните.
Проверени бяха общо 28 обекта, свързани с хлебопроизводството – зърнобази, мелници, цехове за производство на тестени изделия и павилиони за продажба на закуски.
Съвместните екипи са контролирали количеството и качеството на продукцията, а така също са следили за спазването на данъчното и осигурителното законодателство, като са изисквали документи за платени данъци и такси, за произхода на стоките и за съответствия на оборотите с наличната продукция и складови запаси.
В 6 от проверените фирми инспекторите на НАП са установили нарушения на осигурителното законодателство (невнесени в срок осигурителни вноски), за което са им съставили 15 акта за установяване на административно нарушение.

Facebook коментари