Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Ефективността на екипната работа дискутираха общинските съветници от Силистра в неформална среда

Ефективността на екипната работа дискутираха общинските съветници от Силистра в неформална среда.

Местните парламентаристи на 2 юли участваха в обучение, проведено извън стените на органа на местното самоуправление в по-нестандартна среда.

Обучението се проведе от психолога в областта на позитивната психотерапия Ивелина Кръстева. Това съобщи д-р Мария Стойчева, председател на Общинския съвет и член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.
"В тренинга се включи и кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов. По нестандартен метод - с притчи и модели бяха тълкувани от различни гледни точки печеливши стратегии за личностно участие на всеки член от екипа", обясни д-р Стойчева.

По време на семинара особено внимание е обърнато на възможността за поддържане на състезателен дух при спазване на дисциплина и правила, както и на професионалното прегаряне.

"В контактите с гражданите и при управлението на конфликти имаме нужда да се поставим на мястото на другия и да получим обратна връзка. Тиймбилдингът допринася за това. Ефективното управление изисква поддържане на компетентностите", коментира председателят на Общинския съвет д-р Мария Стойчева.

Facebook коментари