Неделя, 07 Август 2022 г.

Бойко Крумов е старият нов шеф на "Синева" ЕООД

На 04.04.2022 г. изтече тригодишният договор за управление с Бойко Крумов на "Синева" ЕООД – общинско сметосъбиращо и сметопочистващо дружество със 100 процента общинско участие в капитала, сключен на основание Решение № 956 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с Протокол № 46 от 31.01.2019 г.

Комисията определена с решение на Общински съвет-Силистра е оценила на провело се събеседване с Крумов с 5,38 и бизнес плана с 5,21.

Договорът за управление е за срок от 3 години.

На днешното заседание на местния парламент в Силистра съветниците гласуваха с 27 гласа ЗА, 1 ПРОТИВ и 2 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ за сключване на нов договор.

Facebook коментари