Сряда, 10 Август 2022 г.

Военно окръжие - Силистра обяви свободни работни места

Военно окръжие II степен - Силистра Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-571/14.06.2022 г. са обявени 150 вакантни длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв:

- в НВУ "Васил Левски"- град Велико Търново "Младши специалист" - 120 бр.
- във факултет "Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ в гр. Шумен "младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана" - 30 бр.

Съгласно заповедта на министъра службата ще започне от 07.09.2022 година.

Срок за подаване на документите - до 06.07.2022 г.

- със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ- 1070/25.11.2021 г. са обявени вакантни длъжности за Сухопътни войски, Военноморски сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документите - до 28.10.2022 г.

- със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ- 360/12.04.2022 г. са обявени вакантни длъжности за Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документите - до 29.07.2022 г.

Допълнителна информация за условията, изискванията и реда за кандидатстване и постъпване на Срочна служба в доброволния резерв и служба в доброволния резерв ще получите във Военно окръжие II степен - Силистра, адрес: гр. Силистра, ул. " Г. С. Раковски", № 16, тел. 0882 552 012

Facebook коментари