Понеделник, 15 Август 2022 г.

Информационна кампания в Дулово

Информационна кампания по повод 26- юни международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества се проведе на територията на община Дулово.
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, заедно с Център за обществена подкрепа и представител на РУ - Дулово- ИДПС Джина Минкова посетиха училища на територията на общината.

На подрастващите е предоставена информация за вредите от употреба на тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества. Както и начините за предпазване от употреба им. Особено внимание се обърна на видовете наркотични вещества, както и последствията за младия организъм след използването им.

Facebook коментари