Понеделник, 15 Август 2022 г.

Паспортна служба ще работи извънредно заради изборите в Секулово и Бистра

Сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР – Силистра ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на частичните местни избори за кмет на кметство в с. Бистра и с. Секулово на 03.07.2022 г.

Служителите от звената на сектора в ОДМВР – Силистра и РУ – Дулово ще работят на 03 юли от 08.30 ч. до 19.00 ч.

Гражданите могат да подават искания за удостоверения до 19.00 часа на 03.07.2022 г.

В седмицата преди 03 юли 2022 г., когато ще се проведат частичните местни избори за кметове на кметствата в с. Бистра и с. Секулово, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Създадена е следната организация за работа:
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 01 юли 2022 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР - Силистра или РУ - Дулово за дните от 28 юни 2022 г. до 01 юли 2022 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 03 юли 2022 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на ОДМВР - Силистра;
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в частичните местни избори за кметове на кметства, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде в ОДМВР и РУ - Дулово, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 03 ЮЛИ 2022 Г.

Facebook коментари