Неделя, 03 Март 2024 г.

Класация на училищата в Силистренско въз основа резултатите от НВО за 7-ми клас

РУ на МОН в Силистра разпространиха резултати от национално външно оценяване в края на VІІ клас 2022 г. в областта.

Средният областен резултат на явилите се 800 ученици на изпита по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в края на VІІ клас е 42, 8 точки от 100 възможни.
За сравнение: 2021 – 44, 13 т.; 2020 г - 41, 3 т.

Този областен резултат по БЕЛ е по- нисък от собствения ни резултат миналата година с 1, 33 т. и от националния (53, 63) с 10, 83 точки.

Запазва се характерното и за предходните години голямо различие между първите и последните училища в областта.

Най- високият среден резултат на училище е отново за ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра – 71 точки. Следва ОУ "Ив. Вазов", Силистра със 63, 7 т. средно. На трето място отново са ОУ "О. Паисий", Силистра със 60, 15 т.

В първата шестица са още ОУ "Ст. Караджа", с. Цар Самуил и двете средни училища в гр. Тутракан - СУ "Хр. Ботев" и СУ "Й. Йовков". Тези първи 6 училища имат по- висок резултат от средния за страната.

Най – нисък е средният резултат по БЕЛ на училищата в с. Варненци, Голеш за втора година и в основното училище в с. Сокол, което от 1 юли ще бъде закрито.

Средният областен резултат по математика е 26, 91 точки от 100 възможни.

За сравнение: 2021 г. - 30, 26 точки; 2020 г. – 26, 71 точки.

Този областен резултат е по – нисък от собствения ни миналогодишен резултат с 3, 35 т. и по –нисък от националния резултат по математика (35, 32) с 8, 41 точки.

Отново най- високият среден резултат на училище е за ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра – 59, 86 точки. Следва ОУ "Ст. Караджа", Цар Самуил с 54, 65 т. На трето място е ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Черник с 42, 66.

В първата шестица са още ОУ "В. Левски", Яребица (39, 03), СУ "Хр. Ботев", Тутракан (35, 79) и ОУ "Д-р П. Берон", Чернолик (35, 46). Тези първи 6 училища имат по- висок резултат от средния за страната.

Най – нисък е средният резултат по математика в същите училища с ниски резултати и по Български език и литература.

Област Силистра повтаря националната тенденция за намаляване на миналогодишния резултат, по- висок резултат по БЕЛ отколкото по математика и по- висок резултат на момичетата от този на момчетата.

Facebook коментари