Сряда, 10 Август 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 27 юни 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

4 камериери/камериерки, средно образование
4 работници, кухня, средно образование
4 миячи, съдове, средно образование
1 сервитьор/сервитьорка, средно образование
Работните места са за к.к. по Черноморието

5 военнослужещи, войници, средно образование
2 старши счетоводители, средно/ висше образование/ Счетоводство, 2г. опит
1 началник парк, автомобили, средно образование
1 началник, склад, средно образование
1 монтьор, дървообработващи машини, средно образование
10 работници, повърхностна обработка на дърво, средно образование
1 техник-механик автомобили и кари, средно автотранспорт
3 учители в ГЦОУД I-IV клас, Висше образование/ Начална и предучилищна педагогика
5 работници, строителството, средно образование
2 машинни оператори, производство на картонени изделия, средно образование
1 оператор, преса за метал, средно образование
1 полировач, метал, средно образование
2 работници, кухня, основно образование
1 барман, средно образование
2 обслужващи бензиностанция, средно образование
1 шофьор, товарен автомобил, средно образование, кат. В
1 стоковед, средно образование
5 общи работници, промишлеността, средно образование
4 машинни оператори, металорежещи машини, средно образование
3 заварчици, средно образование
3 шлосери, средно образование
2 стругари, средно образование
3 сервитьори, средно образование
1 мияч, превозни средства, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил 1 и повече тона, средно образование, кат. С, СЕ
1 деловодител, средно образование
1 пласьор, стоки, средно образование, кат. В
1 куриер, средно образование
1 продавач-консултант (флорист), средно образование
2 обслужващи работници, промишлено производство, средно образование
1 водач, мотокар,средно образование
1 оператор, въвеждане на данни, средно образование
1 склададжия, средно образование
1 обслужващ, магазин, средно образование
2 чистачи/ хигиенисти, основно/ средно образование
1 готвач, средно образование
1 заместник, управител, средно образование, 2г. стаж
1 счетоводител, оперативен, средно образование
8 машинни оператори, шиене, средно образование
1 работник, кухня, средно образование
5 шивачи, средно образование
2 рентгенови лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
5 медицински лаборанти, висше образование "Медицинска диагностика и лечебни технологии"
9 медицински сестри, висше образование "Здравни грижи"
20 лекари, висше образование "Медицина"
5 фелдшери, полувисше образование

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по чл. 36. ал. 1 от ЗНЗ

1 чистач хигиенист

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:
-За обучение по време на работа

1 продавач-консултант, средно образование
1 общ работник, средно образование
1 помощник-възпитател, средно образование
1 сервитьор, средно образование

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 камериер/камериерка, средно образование
1 сервитьор, средно образование
1 работник, зареждане на рафтове, средно образование
1 оперативни счетоводители, икономическо образование, познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството, данъчното и осигурителното законодателство
2 технически сътрудници, средно образование, английски или немски език
13 общи работници, промишлеността, желание за работа, бързина, сръчност
2 продавач-консултанти, средно образование
1 куриер, средно образование, кат. В
1 чистач/хигиенист, трудоспособност, сръчностБюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 учител в ГЦОУД /I–IV клас/ висше образование, начална педагогика и логопедия
2 шофьори, тежкотоварен автомобил, кат "СЕ"
1 ръководител, транспорт, висше техническо образование
1 служител, човешки ресурси, висше образование
6 лекари, висше "Медицина"
1 банков служител, висше образование "Икономика"
1 машинни оператори шиене, основно, средно образование
1 фелдшер, ЦСМП, висше образование "Медицина"
5 лекари, ЦСМП, висше "Медицина"


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа

1 продавач консултант ,средно образование


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 общ работник, средно образование, шоф. кат. B
1 шофьор, автобус, средно образование, шоф. книжка кат. DE, професионален опит 2 г.
3 гладачи, няма изискване за заемане
1 машинен оператор, спойване на пластмасови изделия, основно образование
1 екструдерист, основно образование
3 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно образование, шоф. книжка кат. CE
3 берачи, плодове и зеленчуци, няма изискване за заемане
1 лекар по дентална медицина, висше "Бакалавър", специалност "Стоматология"
5 акушерки, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра"
3 медицински лаборанти, висше "Бакалавър", специалност "Медицински лаборант"
1 рентгенов лаборант, висше "Бакалавър", специалност "Рентгенов лаборант"
15 медицински сестри, висше "Бакалавър", специалност "Медицинска сестра"
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Ендокринология и болести на обмяната"
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Кардиология"
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Пневмология и фтизиатрия
1 лекар, висше "Магистър", специалност "Гастроентерология"
2 лекари, висше "Магистър", специалност "Вътрешни болести"
3 сервитьори, няма изискване за заемане
1 фелдшер/лекарски асистент, професионален бакалавър, специалност "Медицина"
6 лекари, висше "Магистър", специалност "Медицина"

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.

Facebook коментари