Неделя, 07 Август 2022 г.

В ход е процедура за обявяване на нова защитена местност край Сребърна

Днес, в Административната сграда на РИОСВ-Русе в Поддържан резерват "Сребърна" се проведе комисия за разглеждане на предложението, внесено от WWF за обявяване на нова защитена местност – ЗМ "Есетрите – Ветрен". Това е част от процедурата, регламентирана в Закона за защитените територии.

В Комисията участваха представители на вносителите на предложението, РИОСВ-Русе, Областна администрация – Силистра, Областна дирекция "Земеделие", Община Силистра, ИАРА, РДГ- Русе, Областно пътно управление и др.

Бъдещата защитена територия представлява участък от река Дунав, в землището на с. Ветрен. С обявяването й се цели опазването на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени, с бързо течение на реката.

Съставен е протокол от проведената комисия, който ще бъде изпратен в МОСВ. Предстои министърът на околната среда и водите да издаде заповед, в която ще регламентира режимите на бъдещата защитена местност.

Facebook коментари