Събота, 25 Юни 2022 г.

Предстои заседание на Общинския съвет в Силистра

На 30.06.2022 г. (четвъртък) от 09:30 часа е свикано заседание на Общински съвет – Силистра.

Заседанието на местния парламент ще протече при следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания и питания.

2. Предложение за избор на управител на "Синева" ЕООД - Силистра.

3. Приемане на Бизнес програмата на общинско публично предприятие "Диагностично - консултативен център 1 - Силистра" ЕООД.

4. Предоставяне на финансови средства на "ДКЦ 1 -Силистра" ЕООД за закупуване на рентгенов апарат.

5. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Силистра, ул. "Кап. Кръстев" № 15, етаж 2 (жилищен), апартамент № 13, на наемател, настанен по административен ред.

6. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Силистра, ул. "Кап. Кръстев" № 30, етаж 1 (жилищен), апартамент № 4, на наематели, настанени по административен ред.

7. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Силистра, ул. "7-ми септември" № 1а, етаж 1 (жилищен), апартамент № 2, на наематели, настанени по административен ред.

8. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Силистра, ул. "Васил Левски" № 6, вх. А, етаж 1 (жилищен), апартамент № 4, на наематели, настанени по административен ред.

9. Разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр. Силистра, ул. "Шар планина".

10. Сключване на предварителен договор с "ЕМАКС" ООД за продажба на земя – общинска собственост в гр. Силистра по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

11. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Общинското ръководство на ПП "Възраждане".

12. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за разполагане на пчелин.

13. Промяна на решение № 793 от 26.05.2022 г. на Общински съвет Силистра.

14. Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 767, взето на заседание с Протокол № 34 от 26.05.2022 г. на Общински съвет Силистра.

15. Осигуряване на финансови средства на ФУТБОЛЕН КЛУБ "ДОРОСТОЛ"-СИЛИСТРА за участие в трета лига – Североизточна група през сезон 2022/2023г..

16. Осигуряване на финансови средства за "БАМФ МИНИ ФУТБОЛНА ЛИГА СИЛИСТРА" Сдружение за участие в шампионата в "Лига България" и "Шампионска лига България".

17. ДЗ с вх. № 2103: Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските и държавните училища за 2022 г..

Facebook коментари