Петък, 15 Ноември 2019 г.

Още не е започнала процедура за обезщетения на собственици на земи по трасето на бъдещия газопровод от Добрич за Силистра

Все още няма процедура за обезщетения на собственици на земи за право на преминаване на трасето на преносния газопровод под високо налягане от Добрич за Силистра, обществено обсъждане на чийто подробен устройствен план бе направено тези дни в Силистра и с. Кайнарджа.
Фирмата "Булгартрансгаз", която трябва да осъществи строителството, ще започне процедурата след окончателно приключване на обществените обсъждания.
Това каза инж. Емил Гойчев, който от десет години работи по проблемите на газификацията на Силистра и сега представлява "Ситигаз - България" АД, която трябва да изгради газоразпределителната мрежа в Силистра едновременно със строителството на газопровода.
Според Гойчев земите по трасето на газопровода ще могат да се използват, но без да има трайни насаждения и строителство. Ще се закупуват земи за кранови възли и за автоматична газо-разпределителна станция.
В Силистренска област трасето на бъдещия газопровод ще премине през землищата на селата Каменци, Средище, Господиново, Стрелково, Войново на община Кайнарджа, селата от Силистренската община Главан, Поп Кралево, Богорово, Срацимир, Българка, Бабук, Майор Ценович, Калипетрово и град Силистра.
Очаква се строителството да започне през лятото на тази година.
Според предварителната информация стойността на проекта е 12 милиона и 400 хиляди евро.

Facebook коментари