Понеделник, 27 Юни 2022 г.

От 1 юли тази година всичко свързано с медицинските изделия за хора с увреждания ще се управлява от РЗОК

От 1 юли тази година процесите по отпускане, отчитане, контрол, заплащане и ремонт на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хора с увреждания ще бъдат осъществявани от Националната здравноосигурителна каса, съобщиха от Пресцентър РЗОК Силистра. До сега това е част от дейността на Агенция Социално подпомагане.

Новата процедура е значително опростена. Предвижда се в момента, в който човек с увреждане се яви пред ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК, на място да се определи от какво помощно средство той има необходимост. Тогава се оформя заявление и становище на комисията, които се изпращат по електронен път към Районната здравноосигурителна каса, която лицето предпочита да разгледа случая му. Също така лицето посочва дали по телефон или по имейл да бъде уведомено от РЗОК за решението по неговото заявление. След одобрението изделието се получава от избран от лицето търговец, който е лицензиран от Изпълнителната агенция по лекарствата и е сключил договор със Здравната каса за предоставяне на помощни средства.

Тази процедура ще спестява време и усилия на хората, нуждаещи се от помощни средства и изделия.

Помощните средства на обща стойност до 1000 лева ще бъдат одобрявани от комисия в Районна здравноосигурителна каса, а по-скъпите – от комисия в НЗОК.

Започналите и неприключили до 30 юни 2022 г. производства за предоставяне на помощни средства, включително плащанията, се довършват при досегашните условия и ред, т.е от Агенция Социално подпомагане.

Здравната каса ще заплаща за предоставените на хора с увреждания помощни средства, съобразно медицинските документи на лицата, издадени преди 1 юли 2022 г., до изтичане на сроковете, за които се отнасят медицинските документи.

Лицата, които към 1 юли 2022 г. имат издаден медицински документ, аргументиращ необходимостта от отпускане на помощни средства или медицинско изделие, но то не е конкретно посочено, могат да упражнят правото си да получат необходимото изделие след индивидуалното му определяне от ЛКК/ТЕЛК или НЕЛК, издала документа, и след подаване на заявление до директора на РЗОК.

На 20-ти юни 2022 г. РЗОК Силистра стартира процеса по прием на документи за сключване на договори с търговци, които желаят да предоставят заплащани от Здравната каса помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
РЗОК напомня, че в закона за Хората с увреждания е определено още, че когато предоставените помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия не се използват по предназначение, хората възстановяват пълната им стойност, заплатена от Националната здравноосигурителна каса, заедно с лихвата по реда за събиране на държавните вземания.

Facebook коментари