Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Представители на областна администрация в Силистра преминаха обучение по "Права и комуникация в цифрова среда"

В началото на м. юни 2022 г. в КК "Албена" премина четиридневно обучение на Институт за публична администрация на тема "Права и комуникация в цифрова среда", което е в рамките на проект "Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене" (2019-2023 г.).

Участваха 26 представители на държавни институции от национално ниво (министерства – МОН, МОСВ, МО, МВР и др., както и от няколко агенции), регионално ниво (областни администрации – Силистра, София област и Благоевград; РЗИ, басейнови дирекции, областни дирекции по земеделие и др.) и местно ниво (общински администрации – Дряново, Сопот, Нови пазар, Гърмен).

Пред аудиторията по темата говориха Павел Иванов – изпълнителен директор на ИПА, и психоложката Мария Михайлова. Преподавателката и автор на книги Жюстин Томс постави акцент върху важното за комуникацията в социалните мрежи и как да създаваме ефективни послания в зависимост от вида на социалната мрежа. Ана Лазарова и Иглика Иванова задълбочиха разбирането на цифровата среда и нейните ефекти. И други актуални теми бяха обект на дискусия по време на обучението: авторските права, медийната грамотност и медийните послания.

По материала работи Йордан Георгиев

Facebook коментари