Четвъртък, 22 Февруари 2024 г.

В Силиста разясняваха предимствата на срочната служба в доброволния резерв на българската армия

Министерството на отбраната обяви длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.

Във връзка със заповед ОХ-571/14.06.2022г., министърът на отбраната на Република България относно обявяването на длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани днес в дирекция "Бюро по труда" Силистра се състоя среща с потенциални кандидати за ССДР.

Подполковник Ивайло Александров, началник на Военно окръжие II степен Силистра и Владимир Добрев в присъствието на директора на диреция "Бюро по труда" Милена Перчемлиева разясниха на кандидатите условията и реда за кандидатстване.

"Кандидатите трябва отговарят на изискванията на чл.596 от ЗРВСРБ, да имат завършено най-малко основно образование, да не навършват 40 години в годинатана кандидатстване, да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка, да не са осъждани за умишлено престъпление, да нямат друго гражданство", каза подп.Ивайло Александров.

Facebook коментари