Понеделник, 27 Юни 2022 г.

Силвия Пенева: Децата трябва да се чувстват полезни

В края на миналата седмица проведохме инициативата "Врата до врата, различни и единни", като тук е важно да се каже, че проектът е свързан с взаимодействието между децата от различен етнически произход, във връзка с утвърждаването на междукултурни ценности и многообразие в образователната среда. Това каза в интервю за Общинско радио-Силистра Силвия Пенева и допълни, че по проекта са били създадени и осъществени паралелни дейности с цел обогатяване знанията на децата. Пенева сподели, че през лятото се предвиждат сборни групи с със свободен режим, където децата ще имат възможност да съчетаят почивката си със израз на творческите си способности.

"Радващо за нас е, че и през лятото родителите предпочитат децата им да са тук при нас сред връстниците си Детската градина освен всичко останало изгражда навици, режим, който е необходим за тази възраст, сподели Пенева. Важното е според специалистите в системата на приобщаващото образование да се откриват талантливи деца, които в последствие осъзнали дарбите и талантите да придобият по голямо самочувствие и да са част от бъдещи проектни дейности. По отношение на натовареността Пенева споделя, че се работи със всяко от децата в зависимост как се справя с основните задачи за деня.

"Съвсем естествено е в градина, която предоставя добри условия за работа интересът към нея по отношение на записването да е повишен, Нашата градина предоставя нормални условия за работа на децата и е нормално да е засилен интереса" каза в заключение Пенева.

Facebook коментари