Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Държавна агенция обяви 29 юни за Ден на безопасността на движението по пътищата

Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДА "БДП") обяви 29 юни за Ден на безопасността на движението по пътищата, призовавайки различни институции – държавни, общински, образователни и други, да инициират различни събития, посветени на темата. Идеята е чрез тях да се постави ударение върху нейното съдържание, да се повиши информираността и чувствителността на обществото, както и да се провокира промяна в рисковото поведение на пътя от страна на водачите на МПС.
Събитията се вписват в направление "Социално-отговорно поведение: учене през целия живот", което е част от визията на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в република България 2021-2030 г.

С писмо до областните администрации в страната, включително в Силистра, подписано от Димитър Илиев – председател на ДА "БДП", се заявява, че Агенцията "…насърчава областните комисии за БДП и представените в тях организации в периода около 29 юни да планират, организират и изпълнят различни инициативи…". По темата повече на сайта на Агенцията в интернет на адрес: www.sars.gov.bg, и както и във Фейсбук: StateAgencyRoadSafety.

Предвидените от организациите в област Силистра, включително училища и читалища, събития, както и отзвука от тях – с кратък текст за съдържание, участници и др. подробности, е добре да бъдат изпратени на имейл адрес: ss@ss.government.bg с цел отразяване на сайта на Областна администрация, както и в медиите - в предварителен и в следсъбитиен план.

Facebook коментари