Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Област Силистра е една от най-зле подсигурените с лекари в България

Област Силистра е една от най-зле подсигурените с лекари в България, показват публикувани днес данни на Националния статистически институт към 31 декември 2021 г.

Осигуреността с лекари общо за страната е 43.3 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 11.0. В сравнение с 2020 г. осигуреността се увеличава незначително (съответно 43.0 и 10.6/10 хил. души население).

У нас практикуват общо 29 604 лекари при 29 717 година по-рано и 7 499 лекари по дентална медицина при 7 312 през 2020-а. 6 585 от тях работят по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 451 (а през 2020 г. са били 44 676) - 28 816 медицински сестри (при 29 160 преди 1 г.) и 3 264 акушерки.

Мъжете лекари са 13 087 (44.2%), жените са 16 517 (55.8%). Най-много са между 55 и 64 години - 10 338 (34.9%). Младите практикуващи лекари на възраст до 35 г. са 4 935, или 16.7%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 5 521, или 18.6%.

Осигуреността с лекари по области варира от 23.4 до 67.3/10 хил. души. Най-висока е там, където има медицински университети и университетски болници - Плевен (67П.3), София (столица) (54.5), Пловдив (52.3) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (23.4), Добрич (26.7) и Силистра (27.4).

Най-много общопрактикуващи лекари на 10 хил. души население има също в Плевен (8.2), Видин (7) и Стара Загора (6.8) при среден показател за страната 5.8. Най-"дефицитни" са те в областите Кърджали (3.2), Търговище (4.3) и Разград (4.4).

В страната има средно 11.0 лекари по дентална медицина на 10 хил. души население. Най-висок е показателят за областите Пловдив (17.8 на 10 000 души), София (столица) (14.5), Варна (13.7) и Смолян (12.5). Най-нисък е той в Разград (5.6), София (5.7), Търговище (5.8) и Силистра (6.3).

Най-голям е делът на общопрактикуващите лекари в страната - 3 945 (13.3%), следвани от кардиолозите - 6.2%, акушер-гинеколозите - 5.9%, по анестезиология и интензивно лечение - 5.6%, хирургия - 5.2%, и нервни болести - 4.9%. Броят на лекарите, практикуващи пневмология и фтизиатрия, е 596 (2.0%), а инфекциозни болести - едва 248 (0.8%).

Facebook коментари