Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Акционерите на "Фазерлес" гласуваха 1 лв. дивидент на акция

Акционерите на "Фазерлес" АД гласуваха брутен дивидент от 1 лв. на акция, показва протоколът от Общото събрание на акционерите, публикуван чрез "Българска фондова борса" АД.

Общата сума за дивидентите е 515 000 лв. при печалба за 2021 г. от 516 766 лв, което означава разпределение от 99,7%. Компанията има стабилна дивидентна традиция, показва базата данни на Investor.bg.

Изплащането на дивидента ще започне на 6 юли 2022 г. - само 22 дни след Общото събрание, като акционерите към 14-тия ден след събранието имат право на дивидент. Следователно, за изваждане на списък и обработка на данните ще се използват само 6 дни, два от които - почивни.

"Фазерлес" АД произвежда плочи от дървесни влакна (фазер) в гр. Силистра. Продажбите му за първото тримесечие на 2022 г. са за 6,65 млн. лв., като се увеличават със 122% на годишна база.

Печалбата се увеличава с 91% на годишна база до 440 хил. лв. за първото тримесечие на 2022 г.

В дружеството работят 212 души. Основен акционер е "Фазеринвест" АД с дял от 58,59% или 301 750 акции.

Акциите на "Фазерлес" АД поскъпват с 26% в последните 12 месеца до 22 лв. за акция и 11,33 млн. лв. пазарна капитализация. Преди година също е разпределен брутен дивидент от 1 лв. на акция.

Facebook коментари