Понеделник, 27 Юни 2022 г.

Два пъти по-малко шестици по БЕЛ в Силистренско, но за сметка на това 20% повече двойки

На държавния зрелостен изпит по Български език и литература в област Силистра се явиха 597 зрелостници.

Средният успех за областта по БЕЛ е 46, 67 точки, което се равнява на 3,65.

Средният резултат на момичетата е по- висок с 4,4 точки от този на момчетата.
Този областен резултат е по- нисък от средния за страната (52,77) отново със 6 точки, както беше и миналата година.
Резултатът е съпоставим с миналата година като брой точки (2021 г. – 46,59), но поради промяна в скалата на оценяване се равнява на по- ниска оценка.

Отличните оценки по БЕЛ са 16 и представляват 2,7 % от явилите се. Това е повече от 2 пъти намаление на дела на отличните оценки, който в последните 2 години се задържаше на 7 %.
Намалението се дължи за повишаване на прага спрямо миналата година от 77 на 85 т.

Двойките по БЕЛ са 120 за областта. Те представляват 20 % от общия брой оценени работи и е най- високият процент в последните 3 години.
Увеличаването на двойките частично може да бъде обяснено и с повишаване на прага за тройка – от 23 на 30 т. за тази година.
Разпределението на останалите оценки е както следва: средните оценки са 18 %, добрите оценки са 39,7 %, а много добрите оценки са 19,4 %.

Първото място по БЕЛ в областта отново се заема от ЕГ "П. Яворов" - Силистра, които запазват миналогодишния си среден брой точки 68. Този резултат е с 15 т. по- висок от средния за страната.

Второто си място запазва ПМГ "Св. Кл. Охридски" – Силистра (61,33 т.), а третото място отново е за СУ "Й. Йовков" – Тутракан (52,26 т.). В челната петица остават и СУ "В. Левски" – Дулово (51,4 т.) и СУ "Н. Й. Вапцаров" – Силистра (51 т.).

Facebook коментари