Четвъртък, 01 Декември 2022 г.

Държавата прекрати обществената поръчка за изхранване на бежанци от Украйна в Силистренско

Държавата прекрати обществената поръчка за изхранване на бежанци от Украйна в Силистренско.

10 080 лева планираше да отдели държавата за изхранването на бежанците от Украйна в област Силистра.

Това става ясно от обществената поръчка с пряко договаряне обявена в края на работния ден в петък от Министерският съвет.

Общата за България прогнозна стойност е 7 875 000 лв. без ДДС. Поканени са и конкретни фирми да подадат оферти за участие в процедурата, разделена на 22 позиции - за 22 от 28 области в страната.

Механизмът на възлагане е мотивиран с нуждата от неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства.

Обявлението е публикувано в края на работния ден (петък), а срокът, вчера на 13 юни, от 13:00 часа се отвориха офертите.

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на готова храна за бягащи от войната в Украйна, получили временна закрила в Република България по 22 обособени позиции" е прекратена вчера в 18:20 часа.

Мотивите за това са, че след откриване на процедурата е установено, че част от участниците, поканени да изпълняват дейностите, предмет на поръчката, нямат възможност да осигурят приготвянето и изхранването на лицата, получили временна закрила в Република България на територията на областите, за които са поканени. Това налага преработване на техническите спецификации и ново разпределение на участниците на териториален принцип.

Така изложените мотиви обосновават необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица и се явяват основание за прекратяване на обществената поръчка на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

Facebook коментари