Вторник, 05 Март 2024 г.

3 562 лв. получи община Силистра от глоби на РИОСВ - Русе

Община Силистра е получила най-много средства от наложени екосанкции и глоби.

Наказанията са наложени от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, която контролира спазването на екологичното законодателство на територията на областите Русе, Разград и Силистра.

На Силистра са преведени 3 562, 40 лв. от предоставените на общините през месец май общо 5 268,80 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 9655, 51 лв., по сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са 1 120 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 667 лв.

Facebook коментари