Петък, 01 Декември 2023 г.

10-минутно заседание проведе Общински съвет-Силистра

10-минутно заседание проведе Общински съвет-Силистра

В началото на заседанието децата от Ученическия парламент проведоха благотворителна акция, като продаваха билети за благотворителен концерт за събиране на средства за лечение на Данаил Йорданов от ПМГ. Концертът ще се състои на 20 юни от 18.00 часа в Драматичен театър - Силистра.

Две точки съдържаше провелото се днес заседание на местния парламент.

Одобряване на "Изменение на Подробен Устройствен План /ПУП/- План регулация /ПР/ на Централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Силистра, общ. Силистра - III част" бе докладната, която бе приета.

Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на "Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна линия /ВЛ/ 110 kV за присъединяване на фотоволтаични централи в землищата на с. Полковник Ламбриново и с. Калипетрово към ВЛ 110kV "Пеликан", докладна, която също бе приета.

Facebook коментари