Понеделник, 27 Юни 2022 г.

Областният управител на Силистра предлага общ закон за Дунав

На регионален форум в Плевен областният управител на Силистра постави въпроса за общ закон за река Дунав

С участието на областния управител на област Силистра Катя Кръстева в Областна администрация Плевен бе проведен регионален форум на тема "Развитието на регионите – предизвикателства и възможности". Споделената информация от отговорни представители на две структуроопределящи министерства – МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и МТС (Министерство на транспорта и съобщенията), бе полезна за всички участници – гости от 14 области в Северна България.

"Целта на интегрираните инвестиционни проекти е да подкрепят инициативи, които носят полза общо за партньорите и за региона, получили широка обществена подкрепа в условията на открит граждански диалог", заяви в заключение Иван Янчев домакинът на форума - областен управител на Плевенска област, поканвайки отсега участниците на следващата обществена дискусия, посветена на развитието на зелените региони на България.

Със свой директен въпрос, зададен към представителите на двете министерства, г-жа Кръстева постави на вниманието на присъстващите темата за р. Дунав, която в досегашната управленска практика е повече граница, отколкото източник на поминък и възможност за използване на нейните ресурси в различни направления.

Внимание бе насочено към необходимостта законодателят в лицето на НС на България да помисли за създаване на общ закон за река Дунав, за да са ясни единни параметри за нейното включване още по-активно в икономическия живот. По инициатива на Областна администрация Силистра е замислен специален по въпроса форум с участието на поканени представители на НС, МС и други структури на държавата.

Facebook коментари