Понеделник, 27 Юни 2022 г.

Силистренско НПО осъществява с Великотърновския университет проект за насилието в българското семейство

ЖС "Екатерина Каравелова" - Силистра в партньорство с Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий" реализира проект "Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики"

СНЦ "Женско сдружение "Екатерина Каравелова", гр. Силистра в партньорство с Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий" реализира проект № ACF/817 "Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики", финансиран от Фонд "Активни граждани" България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Днес в офиса на сдружението се проведе среща с проф. Велислава Чавдарова и проф. Красимира Петрова от Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий".

Заедно със своя колега проф. Даниела Тасевска те са съавтори на проведеното през 2021 г. теоретично изследване на етнопсихологическите и културни особености на българското семейство в контекста на насилието основано на пола, което може да изтеглите от интернет ТУК.

"При представителите на социалните институции, акцентът пада върху законодателни промени, промени в социалната политика, които би следвало да се реализират на базата на тези техни виждания. В селата нещата са малко по-различни. Много интересна беше последната група с децата. Те дадоха доста интересни предложения за промяна – чрез социалните мрежи да се обучават заедно с родителите си, затова да станат по-адекватни техните взаимоотношения", сподели днес проф. Красимира Петрова.

"Срещите се провеждаха под формата на полуструктурирано интервю. Една част от групата споделят, че когато има проблем и уязвения човек е извеждан, т.е той нарушава социалното си битие, докато като че ли ако насилника е наказан и то по спешен начин, тогава нещата биха се променили. Едно от много интересните предложения беше за създаването на телефон. При всяко обаждане, ако се създаде такъв телефон, да се реагира веднага, така че да не търсим системност", каза от своя страна проф. Велислава Чавдарова.

Facebook коментари