Неделя, 28 Май 2023 г.

1525 фирми и физически лица от Силистренска област трябва да свържат касовите си апарати с НАП

1525 фирми и физически лица от Силистренска област, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), получиха покана да предприемат свързването на касовите си апарати с информационната система на агенцията.
Според последните промени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства всички касови апарати трябва да бъдат свързани дистанционно с НАП на три етапа. Срокът на първия – за търговците с течни горива, вече изтече на 1 януари 2011 г. До втория срок, 30 септември, такава връзка на касовите апарати с приходната агенция са длъжни да осигурят всички фирми и физически лица, регистрирани по ЗДДС. За всички останали търговци крайната дата е 31 март 2012 г.
Писмата до дружествата и физическите лица съдържат апел да не се изчаква крайната дата - 30 септември, тъй като сервизните фирми няма да успеят да изпълнят всички натрупани поръчки в срок. А от началото на октомври служителите на НАП ще започнат проверки и ще съставят актове на нередовните. Препоръчително е търговците да се обърнат към сервизната фирма, която обслужва касовите им апарати или директно към производителя, за да разберат дали моделът, който притежават, може да се свърже дистанционно с НАП или е необходимо да си закупят нов апарат.

Facebook коментари