Неделя, 18 Април 2021 г.

След терминирането на 138 диви свине и ваксинация на оцелелите в горски комплекс "Бобла" е овладяно огнището на чума по свинете.

информация на областна управа
Овладяно е огнището на чума по дивите свине в местността "Бобла гора". Това стана ясно на проведеното днес (31.05.2010 г.) заседание на Областната епизоотична комисия.
През месец декември 2010 г., заради регистрирано огнище на чума по дивите свине, със заповед на областния управител д-р Владимир Янков беше забранен лова в местността "Бобла гора", община Тутракан, стопанисвана от Държавно ловно стопанство "Каракуз".
Националната ветеринарномедицинска служба от своя страна, разпореди да бъде намалена популацията на дива свиня в двата ловно-стопански района – "Бобла" и "Бобла-Тутракан1" до 2 животни (диви прасета) на квадратен километър.
Директорът на държавно ловно стопанство "Каракуз" инж. Иван Гройчев, докладва днес пред Комисията, че намаляването на популацията е била извършена чрез улов, с помощта на капани за диви свине и последващ санитарен отстрел на заловените животни, Според обобщените данни, за целия горски комплекс "Бобла" са унищожени 138 диви свине Този брой достига санитарния минимум. Извършена е успешно и пролетната ваксинационна кампания на дивата свиня в държавните ловно-стопански комплекси, чрез двукратно залагане на орална ваксина срещу "чума по свинете". Предстои провеждането на още 2 кампании – пролетна и лятна.
Директорът на ДЛС инж. Иван Гройчев бе категоричен, че от особено важно значение за ограничаване на разпространението на заболяването "чума по свинете" е провеждането на качествена ваксинация на дивите свине и в предоставените за стопанисване от Държавата ловно-стопански райони на Ловно-рибарските сдружения.
След последния положителен случай на чума по дивите свине ( от месец октомври 2009 г.) досега – не е регистриран нов случай на заболяването, съобщи ветеринарният лекар на град Тутракан д-р Димитър Стефанов.
На заседанието стана ясно, че на 5 май т.г директорът на НВМС със своя заповед е разрешил отстрела на едър дивеч за "целите на организирания ловен туризъм". Това допълнително ще намали популацията на дивите прасета и ще я поддържа в нивата на необходимия минимум от 2 животни на квадратен километър, смятат специалистите.
На заседанието си, Областната епизоотична комисия обсъди и мерките за предотвратяване разпространението на птичи грип. Предвид спокойната на този етап обстановка, ветеринарните и здравни специалисти препоръчаха да останат в сила мерките взети на предходното заседание, с изключение на освобождаването от забрана на пазарите на живи птици на територията на област Силистра.
На днешното си заседание, Епизоотичната комисия все следните решения:
1. Да предложи на директора на НВМС да разреши отстрела на всички видове дивеч (в това число- на косматите хищници- като разпространител на заразата) в горски комплекс "Бобла", при провеждането на организиран ловен туризъм и селекционно-санитарният за дивата свиня (след улов в капани). В сила остават другите мерки за предотвратяване пренасянето на заразата – продължава контролът в самия горски комплекс на превозни средства, хора и животни и стриктно прилагане на ваксинацията за диви свине.
2. Отменя се забраната за провеждане на изложби, пазари и събирания на домашни и други птици в област Силистра, като остават в сила всички останали мерки за наблюдение поведението на домашни и диви птици.
3. През месец юни 2010 г., в Областна администрация-Силистра ще се проведе тематична среща по проблемите с популацията на безстопанствените кучета. В срещата ще вземат участие кметовете на 7-те общини на област Силистра, ветеринарни и здравни специалисти от общините, както и ръководителите на държавните ловни стопанства в Дулово, Тутракан и Силистра.

Facebook коментари